پخش زنده
عربي English

همه چیز آنجاست (1393)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

همه چیز آنجاست (1393)

X

کارگاه تولیدی خانواده محسن قدیمی به علت ورود کالاهای خارجی به تعطیلی کشانده می‌شود. مهدی پسر بزرگ خانواده، در جریان رفع مشکلات به وجود آمده، به بسیاری از رازهای خانواده پی می‌برد و ...

سریال

درحال پخش
همه چیز آنجاست (1393)

کارگاه تولیدی خانواده محسن قدیمی به علت ورود کالاهای خارجی به تعطیلی کشانده می‌شود. مهدی پسر بزرگ خانواده، در جریان رفع مشکلات به وجود آمده، به بسیاری از رازهای خانواده پی می‌برد و ...

1396/07/12
بیشتر...
نظرات
آنونس
قسمت های پخش شده
+