پخش زنده
Englishعربي

فرهنگ و هنر

اعلام نامزدهای جوایز آکادمی فیلم اروپایی
-
الف
+

پنج نامزد جوایز آکادمی فیلم اروپایی معرفی شد

پنج فیلم نامزد دریافت جوایز آکادمی فیلم اروپایی ۲۰۱۷ معرفی شدند.